Skip to main content
Category

Animation: อนิเมชั่น

เจาะลึกขงเบ้ง จาก Paripi Koumei ขงเบ้งเจาะเวลามาปั้นดาว

บทความนี้จะนำทุกท่านไปรู้จักกับตัวตนของขงเบ้งแบบเจาะลึกยิ่งขึ้น ทั้งชีวประวัติและกลศึกต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เรียกได้ว่าหากอ่านดูบทความนี้จบแล้วย้อนไปดูอนิเมะ Paripi Koumei ซ้ำอีกรอบจะยิ่งอินขึ้นแน่นอน !!

Read More